วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

หัวใจมหาเศรษฐี

หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ 
ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตพอเพียง
อุฎฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น