วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จับซิ้ง ( ดาว 10 ดวงอันเกิดจากรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ดิถี กับ ธาตุทั้ง 5 รวมทั้ง อิมเอี๊ยง)

จับซิ้ง หมายถึง ดาว 10 ดวงอันเกิดจากรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ดิถี กับ ธาตุทั้ง 5 (รวมทั้ง อิมเอี๊ยง)
คำว่า พลังเดียวกัน หมายถึง เอี๊ยง พบ เอี๊ยง หรือ อิม พบ อิม
คำว่า ต่างพลังกัน หมายถึง เอี๊ยง พบ อิม หรือ อิม พบ เอี๊ยง
ความหมายของดาวจับซิ้ง
-ปีเกย หมายถึง พี่, อายุมากกว่า, เหนือกว่า, การสอบ, การแข่งขัน, การพนัน, หุ้นส่วน (ถ้ามีมากเกินไป จะมีปัญหากับคู่ครอง หรือ หุ้นส่วนได้ง่าย)
ถ้าให้คุณ – หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะประสบความสำเร็จ, สอบได้, หุ้นส่วน หรือ พี่น้องส่งเสริมช่วยเหลือ, ได้มรดก, ได้พรรคพวก, ได้ทรัพย์, ได้คู่ครอง
ถ้าให้โทษ - หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะประสบความล้มเหลว, สอบไม่ผ่าน, พรรคพวกพี่น้อง หรือ หุ้นส่วนหักหลัง, เสียทรัพย์, มีปัญหากับคู่ครอง, เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่, ดื้อรั้น
-เกียบไช้ หมายถึง น้อง, อายุน้อยกว่า, เอาะๆ กว่า, คู่แข่งขัน, การพนัน, หุ้นส่วน, เมียน้อย (ถ้ามีมากเกินไป จะมีปัญหากับคู่ครอง หรือ หุ้นส่วนได้ง่าย)
ถ้าให้คุณ – หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะชนะการแข่งขัน, จะได้คู่, ได้ทรัพย์สิน หรือ ได้โชคลาภ
ถ้าให้โทษ - หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะประสบความล้มเหลว, เสียทรัพย์, เสียคู่ครอง, เสียเพื่อน, ถูกโกง, ถูกแย่งชิง (ห้ามท้าให้คู่ครองเลือก จะผิดหวังเสียใจ เพราะ เขาจะเลือกเอาะๆ กว่า)
-เจียะซิ้ง หมายถึง ลูกในดวงหญิง, สุขสบาย, อยู่ดีกินดี, ความสุข, สำราญ, กามารมณ์, ความทุกข์ยากลำบาก (ถ้ามีมากเกินไป จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ)
ถ้าให้คุณ – หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะประสบความสมหวัง, อยู่ดีกินดี, มีความสุข, มีเมตตา, การงานธุรกิจราบรื่น, ลูกหลานประสบความสำเร็จ, อ้วนท้วนสมบูรณ์, มีวาสนา
ถ้าให้โทษ - หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า มีปัญหาสุขภาพ, มีปัญหาครอบครัว, ลูกหรือบริวารนำความเดือดร้อนมาให้, มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน, ใจอ่อนเกินไป, ถูกหลอกลวงได้ง่าย, ไม่ขยัน, เสเพล
-เซียกัว หมายถึง ลูก (ในดวงหญิง), การต่อสู้, การแสดง, กล้าหาญ, การเดินทางโยกย้าย, คดีความ(ถ้ามีมากเกินไป จะมีปัญหาเรื่องคดีความ หรือ อุบัติเหตุ)
ถ้าให้คุณ – หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะประสบความสมหวัง, ธุรกิจการงานที่ริเริ่มทำใหม่จะประสบความสำเร็จ, กิจการก้าวหน้า, ขยับขยายได้, สมองดี, ลูกประสบความสำเร็จ
ถ้าให้โทษ - หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะประสบความล้มเหลว, มีคดีความ, ลูก หรือบริวารสร้างปัญหา, ชอบเอาชนะ, เจ้าอารมณ์, ขี้คุย, ชอบมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน, ถูกลดขั้นหรือลดเงินเดือน
-เพียงไช้ หมายถึง พ่อ (ในดวงหญิง), เมียน้อย (ในดวงชาย), ทรัพย์สินที่มาง่ายไปง่าย, ความร่ำรวย (ถ้ามีมากเกินไปจะชอบเที่ยว เสเพล ล้างผลาญ)
ถ้าให้คุณ – หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะร่ำรวย, มีทรัพย์สินเงินทอง, มีโชคลาภ หรือพ่อให้ทรัพย์สิน, มีเสน่ห์
ถ้าให้โทษ - หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะเสียทรัพย์, เมียน้อยทำให้เดือดร้อน, บ้านร้อนเป็นไฟ, พ่อจะเจ็บป่วย, ต้องซ่อมแซมบ้าน, เจ้าชู้, หมกมุ่นมัวเมา, ชอบการพนัน, เสพล, เกียจคร้าน
-ตี่ไช้ (เจี้ยไช้) หมายถึง การค้าขาย, ทรัพย์สิน, หนี้สิน, บ้าน, ที่ดิน, ภรรยาในดวงชาย, พ่อในดวงหญิง
ถ้าให้คุณ – หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะได้ภรรยา, จะได้มรดก, ประสบความสำเร็จ, ขยายกิจการ, มีโชค, มีสติปัญญา (ถ้าเป็นดาวที่ฮะให้คุณ หมายถึง รักบ้าน, รักครอบครัว)
ถ้าให้โทษ - หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะมีปัญหากับภรรยา, มีเกณฑ์ที่จะต่อเติมซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย, พ่อจะเจ็บป่วย, ขี้เหนียว, ชอบเที่ยว, หมกมุ่นเสเพล, ไม่รับผิดชอบ
-ชิกสัวะ หมายถึง ลูก (ในดวงชาย), สามีคนที่ 2 (ในดวงหญิง), อำนาจ, ราชการ, อุบัติเหตุ (ถ้ามีมากเกินไปจะใช้อำนาจในทางที่ผิด)
ถ้าให้คุณ – หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะมีอำนาจ, มียศ, ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง, การงานจะก้าวหน้า, มีชื่อเสียง, ยุติธรรม, ซื่อตรง, รับผิดชอบ
ถ้าให้โทษ - หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะมีเคราะห์, มีภัย, มีศัตรู หรือ อุบัติเหตุ, เป็นนักเลง, อันธพาล, ชอบใช้กำลังตัดสิน, ไม่มีอำนาจแต่ชอบใช้อำนาจ
-เจี้ยกัว หมายถึง ลูก (ในดวงชาย), สามี (ในดวงหญิง), อำนาจ, ราชการ, อุบัติเหตุ, การแข่งขัน (ถ้ามีมากเกินไป จะดื้อรั้น เอาแต่ใจ)
ถ้าให้คุณ – หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะมีอำนาจ, มีคุณธรรม, มีชื่อเสียง, ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง, การงานจะก้าวหน้า, มีชื่อเสียง, ยุติธรรม, ซื่อตรง, รับผิดชอบ
ถ้าให้โทษ - หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะประสบความล้มเหลว, สอบตก, เจ้าระเบียบ,ทำความผิดเสียชื่อเสียง, ชอบใช้อำนาจ, ดื้อรั้น, ไม่รับผิดชอบ, จะมีปัญหากับสามี(ดวงหญิง)
-เพียงอิ่ง หมายถึง แม่เลี้ยง, ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง, ความสำเร็จ, ผู้นำอันดับ2, หน้าที่การงาน, ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์, การเรียนการสอบ
ถ้าให้คุณ – หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะประสบความสำเร็จสมหวัง, ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุน, อาชีพมั่นคง, ฉลาด, สมองดี
ถ้าให้โทษ - หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะพลัดพรากโดดเดี่ยว, พึ่งพาลูกหลานไม่ได้, มีปัญหาด้านสุขภาพ, มีปัญหากับผู้ใหญ่
-เจี่ยอิ่ง หมายถึง แม่, ผู้ใหญ่, ความสำเร็จ, ผู้นำ, ผู้บริหาร, สมอง, การศึกษา (ในดวงชายถ้ามีมากเกินไป จะมีปัญหาสุขภาพ, ภรรยา, ลูก) (ในดวงหญิงถ้ามีมากเกินไป จะมีปัญหากับแม่)
ถ้าให้คุณ – หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะประสบความสำเร็จสมหวัง, ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุน, อาชีพมั่นคง, ฉลาด, สมองดี
ถ้าให้โทษ - หากอยู่ในวัยจร หรือ ปีจร ทายว่า จะพลัดพรากโดดเดี่ยว, พึ่งพาลูกหลานไม่ได้, มีปัญหาด้านสุขภาพ, มีปัญหากับผู้ใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น